Jesu li promjene u Air Serbiji napredak ili nazadovanje 1 dio
Pa Vas molim ako možete napisati konkretnu stavku i iznos. Da, danas je ekstremo važno pratiti ekspresne promjene u zrakoplovnom businessu i jednako tako brzo na njih odgovarati. I kad su se desile promjene u Air Serbiji, ja sam bio jedan od rijetkih koji […]