This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

השנים הראשונות בואדי חווארת – עמק חפר

לקראת יום ההגעה לואדי חווארת ב 16.6.1933

באדמת חווארת שהוחזרה לקק"ל

"דבר" 19.6.1933

בבוקר יום ו' עלתה על אדמת המריבה של ואדי חוארת- שטח 5000 דונם שהוחזר באחרונה לקרן הקיימת- קבוצה מורכבת מחברי אירגון ד' וקבוצת "משמר" בהרצליה,אשר להתיישבותם מיועדת האדמה הזאת, על אחת מגבעות הגבול של השטח החדש הוקם צריף, טראקטורים חרשו מענית לגבולות השטח מסביב ,נתקיימה מסירה רשמית של השטח מטעם משרד ההוצאה לפועל לידי הקה"ק באמצעות מר ויץ. בשעת המסירה נוכחו מ"מ מנהל הפתוח אנדרוס , מושל נפת שכם טוט, סגן מפקד המשטרה רייס, קציני המשטרה משכם ומתל-כרם פיצ'ראלד וקיילס, מטעם הנהלת הסוכנות נוכחו מ. שרתוק וי.גורדון ב"כ מר חנקין עוה"ד סטרומן ח.
שמענו כי הקה"ק שילמה פיצויים ביד רחבה בעד תבואות הקיץ ושארית תבואת החורף שהשאירו הבדואים שחנו בשטח זה.
כידוע הועבר כבר השטח לרשות הקה"ק והבדואים עזבוהו, אולם בהסתת אפנדים מהסביבה תבעו כעשרה מהם זכות בעלות על השטח וביה"ד פסק שיש לתובעים אלה הרשות להמשיך את ההחזקה בו. ברשות זו השתמשו יתר בני השבט וגם בדואים אחרים שהתלקטו מקרוב ומרחוק.
כיום נמצא השטח כולו בידי בעליו וראשוני המתיישבים
פירסום-בדבר2

תצפית צפונה מהמגדל ברקע קיבוץ מעברות, גן הירק והפרחים, הלולים, המבנה העגול- מפטמה ומקרוב- המאפיה המכבסה

מראה-מהמגדל-צפונה

הכניסה לחדר האוכל הישן

הכניסה-לחדר-האוכל-הישן

חברות במטבח הישן

חברות-במטבח-הישן

הצריף של מאיקה

ד4

המרפאה הראשונה 1935-1945

המרפאה-הרשונה-1935-1945

חדר האוכל תפוס לקראת פסח

אוכלים-בחוץ-חדר-אוכל-ערוך-לפסח2

המתעמלות ומתעמל ליד הלולים בגבול כפר חיים

התעמלות

ליד הפרדס הצעיר מטיילים וחולמים

ב29

הכרכרה ליד המגדל

הכרכרה