באדמת חווארת שהוחזרה לקק"ל

"דבר" 19.6.1933

בבוקר יום ו' עלתה על אדמת המריבה של ואדי חוארת- שטח 5000 דונם שהוחזר באחרונה לקרן הקיימת- קבוצה מורכבת מחברי אירגון ד' וקבוצת "משמר" בהרצליה,אשר להתיישבותם מיועדת האדמה הזאת, על אחת מגבעות הגבול של השטח החדש הוקם צריף, טראקטורים חרשו מענית לגבולות השטח מסביב ,נתקיימה מסירה רשמית של השטח מטעם משרד ההוצאה לפועל לידי הקה"ק באמצעות מר ויץ. בשעת המסירה נוכחו מ"מ מנהל הפתוח אנדרוס , מושל נפת שכם טוט, סגן מפקד המשטרה רייס, קציני המשטרה משכם ומתל-כרם פיצ'ראלד וקיילס, מטעם הנהלת הסוכנות נוכחו מ. שרתוק וי.גורדון ב"כ מר חנקין עוה"ד סטרומן ח.
שמענו כי הקה"ק שילמה פיצויים ביד רחבה בעד תבואות הקיץ ושארית תבואת החורף שהשאירו הבדואים שחנו בשטח זה.
כידוע הועבר כבר השטח לרשות הקה"ק והבדואים עזבוהו, אולם בהסתת אפנדים מהסביבה תבעו כעשרה מהם זכות בעלות על השטח וביה"ד פסק שיש לתובעים אלה הרשות להמשיך את ההחזקה בו. ברשות זו השתמשו יתר בני השבט וגם בדואים אחרים שהתלקטו מקרוב ומרחוק.
כיום נמצא השטח כולו בידי בעליו וראשוני המתיישבים
פירסום-בדבר2