מוזאון משמראשונים
מציג לפניכם את תולדות

קבוצת משמר השרון סיפורם המרתק של, חברותינו, ילדינו וחללינו הקהילה נותנת תשובה לכל תחום בחיי החבר והמשפחה ענפי הקיבוץ לדורותיהם מ 1924 ועד ימינו

 ילדי הקיבוץ הם הלב שלנו

מרקדים כל ערב קצת
בחדר האוכל
במעגל

זו קפצה וזה נפל
זו קפצה וזה נפל

יוללה קטן גדול
יוללה ימין ושמאל
ועכשיו משמאל ימינה
אורי רותינקה ורינה."

אמבטיה-מוקטנת

התמונות והממצאים שיזכירו לנו מאיפה הגענו ולאן פנינו מועדות

ענפי השדה למינהם, היסטורית המייסדים, חדשות המוזאון ותמונות מפעם ועד היום

????? ????? ??????

הכניסה לחדר האוכל הישן

 

Avada Admin

חדר האוכל והמטבח הישנים וחדר האוכל החדש ברקע 1950

 

??? ??? ???

הצריף של מאיקה

????? ?? ?????

מבט לכיוון מעברות 1950

Avada Admin

הבית הדו קומתי 1935

Avada Admin

הנחת אבן הפינה לחדר אוכל החדש 1949