מצד ימין עץ תמר ועליו השם יוליה, ותאריך שנה 4 למלכותו, מצד שמאל ענף זית לידו מסתתרות המילים-טיבריאס קיסר

פיענוח המטבעות מר קדמן ודניאל לויתן. נמצאה על הגבעה בנעורי איציק